Coaching i praktiken.


I praktiken går ett coachingprogram till på följande sätt:

1) Introduktionsmötet - Boka nu!
Mötet går ut på att ge dig en möjlighet att få en insyn i vad en coach kan göra för dig. Vi träffas på en plats som passar dig, tystnadsplikt råder och mötet är så långt att du hinner få en känsla om möjligheten samtidigt som du inte hinner avslöja hela din livshistoria.

Du får chansen att känna efter om du får förtroende för coachen och du får chansen att ta ett första steg mot en ny framtid baserat på professionell erfarenhet, kunskaper och metoder under överinseende av världens största organisation för personlig coaching: International Coach Federation – ICF.

Coachen ställer några frågor och samtalar lite om din situation, dina drömmar, dina mål och din personlighet. Du får i handen några konkreta punkter som du kan börja jobba med direkt efter mötet. Oavsett om du väljer att fortsätta eller avvakta.

2) Genomgång av ditt coachingprogram
Du får information om hur ett anpassat coachingprogram för dig skulle kunna se ut och vad det skulle kosta. Ett normalt coachingprogram löper över sex månader.

Om du bestämmer dig för att fortsätta, tecknas ett bindande avtal kring alla förutsättningar.

3) Fastställande av målsättning
Vi resonerar tillsammans om dina ambitioner och fastställer ett eller flera mål som är mätbara. Det kan vara att du skall genomföra vissa förändringar i jobbet eller privat, eller ta vissa steg för att uppnå din livsdröm – till exempel att söka till en viss utbildning.

4) Genomförande av styrketest
För att kunna göra en objektiv bedömning av dina styrkor, talanger eller personliga egenskaper rekommenderar vi dig att göra en avancerad styrketest på internet. Vi får då ett kompletterande verktyg som hjälper dig och oss att lättare ringa in din situation och vägen mot dina mål. Vi ägnar ett av samtalen åt att analysera och gå igenom svaren från testet. Läs mer om testet här.

5) Coachingsamtal
Uppdraget genomförs i en serie coachsamtal per telefon eller via personliga möten. Coachsamtalen ger stöd för processen och för konversationen framåt mot det, eller de, specificerade mätbara målen. Möten om 60 minuter sker med två veckors intervall och följer en plan som skapas i samråd mellan dig och coachen.

6) Uppgifter att göra på egen hand
Vid varje möte för du ett antal uppgifter att lösa till nästa gång. Det kan vara särskilda övningar speciellt utvecklade för coachingprogram och som passar in för just dig, men det kan också vara att rensa bland punkterna på din egen "att-göra-lista". Till exempel ringa några av de där telefonsamtalen du bävat för under en längre tid.

7) Uppföljning
Vid nästa samtal följer vi upp det som hänt sedan sist och resonerar om upplevelser och framåtskridanden. Du får hjälp att tänka i nya banor och uppmuntras att ta alternativa vägar runt de problem eller vägskäl du tidigare haft svårt att ta dig förbi, eller valt att undvika helt och hållet.

8) Extra hjälp under resans gång
Utöver de samtal som planeras in två gånger i månaden ingår att antal kortare konsultationer per telefon eller email. En sådan konsultation är begränsad till ca 10 minuter och skall genomföras vardagar mellan klockan 09.00 och 18.00. Vi reserverar oss för tillgängligheten men svarar alltid på email eller förfrågningar per telefon så snabbt som möjligt.

Har du frågor om vårt coachingprogram så tveka inte att ta kontakt.

Arbetssökande?
Nu kan du söka en personlig coach via arbetsförmedlingen.
Läs mer.

Psykologi eller terapi?
Coaching är ingetdera men bygger på flera av samma sanningar. Vill du gå på djupet med coachingens ursprung bjuder vi på en hel del läsning.

Mer kunskap här.


TwitterNew_150X27

accenturebanner_150x80

membericl_150x64

MassInt_Banner

Youtube_banner

Banner_BraBokSWE

Fel
  • XML Parsing Error at 1:664. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:664. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:664. Error 9: Invalid character
Skriv ut Skicka sidan

I vr vgskl ligger ansvaret att:

Kontinuerligt vidareutbilda oss fr att alltid ligga i framkant avseende den senaste kompetensen inom coachingyrket.

Flja de etiska regler som finns angivna i det tongivande internationella organ som vervakar branschens utveckling. I detta inbegrips ven sunt frnuft och "fair play" i enlighet med de oskrivna regler som gller inom god affrssed.

Ta fullt affrsmssigt ansvar fr det som avtalas mellan dig som klient och oss som sljande coachingfretag.

Med empati och omsorg ge dig det std som kan frvntas av en professionell coach.