Vår vision är en del av våra värderingar. Och tvärtom.


Bright Potential Coaching strävar efter en marknadsledande position när det gäller träffsäker coaching för yrkesverksamma människor som beslutat sig för att förändra sin liv till förmån för en starkare position i sin karriär och i sin relation med omvärlden.

Bright Potential Coaching söker den yppersta kunskapen, erfarenheten och förståelsen för att kunna ge sina klienter väl avvägd inspiration och vägledning så att de med egen kraft kan arbeta för att uppnå sitt mål.

Bright Potential Coaching
söker strategiska samarbeten med kollegor på andra marknader och i andra kulturer i syfte att bredda vår erfarenhet och fördjupa vår förståelse, insikt och kompetens om olika människors inre styrkor, behov och potential.

Bright Potential Coaching utnyttjar modern digital teknik för att möjliggöra kommunikation och handlingskraft över gränser, tidsrum och kulturer samt för att bryta stagnerade icke önskvärda vanemönster.

Bright Potential Coaching arbetar med självdistans,  humor och upplevelser som en del av sitt metodprogram.

Arbetssökande?
Nu kan du söka en personlig coach via arbetsförmedlingen.
Läs mer.

Har du koll på din personal?
Utnyttjar ni deras styrkor, tar ni vara på den potential som finns eller vet ni inte vem som passar bäst för vad?

Läs mer.


TwitterNew_150X27

accenturebanner_150x80

membericl_150x64

MassInt_Banner

Youtube_banner

Banner_BraBokSWE